06 January 2011

Tom Healy – Si tu?

Vă oferim ca dovadă
lista noastră de cumpărături -

mâzgălitura ei indescifrabilă
drept arheologie a foamei

analiză grabită
a consensului nostru

demonstraţia
că săptămâna

are o premoniţie a laptelui
sau a votkăi

a pepenului sau îngheţatei
proclamaţii micuţe

şterse pe spatele
unui plic

semnele lui şi ale mele
o monedă

cu care schimbăm capricii
şi ne menţinem în viaţă

o cronică nu doar
a confortului şi-a unor dorinţe

ordinare ci a modului
în care ne-am construit

necesitatea
salvării şi capitulării

[din What the Right Hand Knows, Four Way Books 2009, via Poetry Daily, tradusa de mine]